Hjem | Biografi | Utstillinger | Arbeider | Studio | Film
Foto: Hassa Horn
Biografi
En fargerik kunstner

Tove Pedersen har i vår og sommer hatt separatutstilling p tre ulike steder; i Kunstnerforbundet i Oslo, i Kunstbanken på Hamar og i Galleri Brygga i Rognan. Utstillingen har hatt tittelen " Toccata og fuge for gaffel, en presentasjon av to billedvever i tid og rom. Det er billedvev i meget stort format. Det største teppet "Mercedes Benz" er 4,66 m. langt og 2,34 m. bredt. "Joplin" er 3,03m. høyt og 1.8 m. bredt.

" Mercedes Bentz" har en original komposisjon og motiv. En volumiøs, ornamental form i svart dominerer flaten, fra ¯venste høyre hjørne og to tredjedeler av teppeflaten mot venstre og fire femtedeler nedover til teppets nederste kant. Formen i svart ærmest spiser opp teppet, og i følge kunstnerens egen uttalelse er den "kjøttetende".

Som kontrast til den kraftfulle formen i svart, danner et lysende mønster, bygget opp av felter i pastellfarger og diagonale bølgende linjer, bakgrunn i teppet. Som beskuer blir jeg overrasket over kunstverkets kraft, de store kontrastene i fargene og den spesielle plasseringen av formene. Samtidig er jeg imponert; fordi det tross for dristigheten holder komposisjonen, og fordi dette teppet representerer noe nytt innenfor samtidens billedvev i Norge.

Et forstørret ornament danner tyngden i billedkomposisjonen. Ornamentet er ikke stilrent enkelt, men tungt og urovekkende. Det får meg til å tenke p japaneren Yanagi Soetsus uttalelse om ornamentets vesen. I boken "Forunderlig skjønnhet. En vandring i japansk hverdagskunst" skriver han blant annet: Alle vakre ornamenter har uunngåelig noe grotesk over seg, fordi det forsterker skjønnheten. Man kan kalle det en uforfalsket overdrivelse.

Og nettopp heri fremstår styrken i Tove Pedersens verk. Teppet vibrer i kontrasten mellom den store, nesten groteske svarte formen og den vare, poetiske bakgrunnen.

Det andre teppet med tittel "Joplin" er vevd i høydeformat. Ornamentet er også tilstede, men inngår her som en del av en abstrakt flate der ornament og bakgrunn er likeverdige komponenter i billedflate" danner ornamentets fragmentariske karakter mulighet for nye figurasjoner. Også her oppstår en kontrast mellom det ville utemmede og det vare poetiske. Likevel, "Joplin" er mere sivilisert. Det groteske viker for en ny harmoni. Kanskje nettopp derfor fremstår " Mercedes Benz" som det overraskende og nyskapende element i utstillingen,

Ideen til teppenes motiv er hentet fra stofftrykk-blokker som tilhører Trøndelag Folkemuseum. Nettopp den ornamentrikdom som finnes i blokkene er for kunstneren en ressurs  hente inspirasjon fra. Samtidig trekker hun frem en nesten glemt håndverktradisjon. For en billedvever står håndverket sentralt. Det forutsetter et annerledes forhold til tidsbegrepet enn det som gjelder for de fleste andre yrkesgrupper i vår tid. Tålmodighet, flid og respekt for den tidkrevende arbeidsprossessen er en forutsetning for produksjonen av et stort billedteppe.

Tove Pedersen, f.1945, har vært en markant tekstilkunstner siden begynnelsen av 1970-årene. Hun ble utdannet på Kunst-og håndverkskolen i årene 1964-68 med blant annet Kjellaug Hølaas som lærer. " Vi fikk ikke lov å veve billedvev på skolen. Det tok for lang tid", forteller hun. Likevel, etter avsluttet skolegang var det i den tidkrevende billedvevteknikken hun fant grunnlaget for det kunstneriske uttrykk. Tove Pedersen var aktiv under Kunstneraksjonen på midten av 1970-tallet. Ikke minst kjempet hun for at tekstilkunst skulle bli en anerkjent kunstart på høyde med maleri og skulptur. Da organisasjonen "Norske Tekstilkunstnere" ble opprettet i 1977, var hun en av de bærende krefter i dette arbeidet Den gangen viste motivene kampånd. Storpolitiske spørsmål, så vel som tema omkring seksuell frigjørelse og kvinnesak dannet utgangspunkt for store fargerike tepper. Kunstverk som "Hvem skal eie morgendagen",1978, "Kvinner på vei til arbeidet",1975, og "Søndag ettermiddag", 1972, er sentrale verk fra denne perioden. Teppene var tydelige manifester for fremveksten av ung norsk tekstilkunst i 1970-årene. Tilhørigheten til Hannah Ryggens politiske tepper er tydelig i Tove Pedersens tidlige arbeider. Senere, utover i 1980-årene ble motivkretsen annerledes. Ikke minst kom Tove Pedersens styrke som kolorist frem i poetiske tepper som "På dypt vann",og i humoristiske verk som " Hoppla banana ", " Panterpjolter" og " Jungel-Roca, peisteppe for herrer". Humoren er et viktig element i billedteppene. Den bidrar til motivkretsens overraskelser og provokasjoner.

Tove Pedersen er en urban kunstner. Med oppvekst i Oslo har storbyen preget hennes utvikling som kunstner. I motiv så vel som koloritt antydes sans for storbyens fart, kontraster og overraskelser. Det kunstneriske uttrykk balanserer gjerne i spenningsfeltet mellom pågåenhet og distanse. Samtidig danner folkekunsten en klangbunn i det fortellende billedspråket. Nettopp i folkekunstens fabuleringskraft har Tove Pedersen funnet et ståsted i utviklingen av et selvstendig, tidstypisk uttrykk.

Randi Nygaard Lium Dir. Trondheim Kunstmuseum
"Vi ser på kunst",nr.3/1998
Tove Pedersen
Curriculum Vitae (Word)
Curriculum Vitae (PDF)
Kontakt informasjon

Tove Pedersen
Daasgate 14, 0259 Oslo, Norway.
Hjemme (+47) 22 43 10 99
Atelier (+47) 23 24 08 86
Mobil (+47) 97 72 57 38
E-mail: tp@tovepedersen.com

design: max@madeinoslo.com